Diễn đàn dafabet

Unfortunately no one can be told what FluxBB is - you have to see it for yourself.

You are not logged in.

#1 2020-09-12 14:25:51

JadaFriedm
Member
From: United States, Roanoke
Registered: 2020-09-12
Posts: 1

tự dưng 2 hôm nay, macOS Catalina 10.15.6 không kết nối Airdrop với iphone 6s plus ios 13.1.2... | Tinh tế

Máy tínhMáy tính Mac, macOS   tự dưng 2 hôm nay, macOS Catalina 10.15.6 không kết nối Airdrop với iphone 6s plus ios 13.1.2.

Kang Win38 phút  Bình luận:     Nhận thông báo    tự dưng 2 hôm nay

macOS Catalina 10.15.6 không kết nối Airdrop với iphone 6s plus ios 13.1.2 được, trước đó mình kết nối bình thường luôn, Có anh em nào biết fix lỗi không giúp mình với, xin cảm ơn.
Thích    Chia sẻ  Báo xấu     Tags: macoshỏi đáp     Bình luận                         Sony Xperia#xperia    Smartwatch#smartwatch   Xem tất cả (71) + 219     + 122     + 101     + 60  ĐẠI BÀNG Cường Trần Quốc  362  bài đăng   + 55.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB